ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANT I FORMANT PROFESSIONALS DES DE 1958

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web (Orientació en Big Data per a Empreses)

Possibilitat de Formació DUAL

El CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web està format per dos cursos acadèmics. El seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé per estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

El CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web està format per dos cursos acadèmics. El seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé per estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

Estudiant aquest cicle obtindràs la titulació de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web i aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques i complint criteris de seguretat, accessibilitat i usabilitat. 

El cicle consta de dos cursos acadèmics i s’ofereix en modalitat DUAL. El primer curs es treballa íntegrament a l’escola mentre que en el segon part de l’aprenentatge es pot realitzar en un centre de treball per mitjà d’una activitat que és remunerada, tot combinant la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva de l’empresa, aprenent en un entorn real. 

El Cicle Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web permet accedir al món laboral com a: 

 • Programador web
 • Programador multimèdia
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web
 • També et donarem eines i estratègies per, si tens una idea, transformar-la en la teva pròpia empresa o negoci mitjançant l’emprenedoria

Els dos cursos acadèmics que conformen el cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Web consten dels següents mòduls:

 • Sistemes Informàtics  
 • Bases de Dades 
 • Programació 
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació
 • Entorns de Desenvolupament
 • Desenvolupament Web en Entorn Client  
 • Desenvolupament Web en Entorn Servidor  
 • Desplegament d’Aplicacions Web  
 • Disseny d’Interfícies Web  
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora  
 • Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web 
 • Formació en Centres de Treball 
 • Big Data per a empreses (mòdul propi)

2 cursos acadèmics
1r curs: modalitat intensiva de matí: 8:00h a 14:00h
2n curs: modalitat intensiva de tarda: 15:30h a 21:30h
Preu: 108€/mes

 

ELS NOSTRES CURSOS

SOL·LICITA INFORMACIÓ

T. 93 319 17 00
Horari: 10:00 a 13:00h.
i de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

Sol·licita informació