ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANT I FORMANT PROFESSIONALS DES DE 1958

EMPRENEDORIA

Project yourself

Projecte en llengua anglesa per fomentar habilitats emprenedores, comunicatives i personals

L’ETP XAVIER aposta per l’aprenentatge de la llengua anglesa i ho fa des de fa quatre anys de la mà, entre d’altres, de l’emprenedoria. Des del curs 2012-2013 i durant tres anys consecutius l’escola ha impartit el programa “Be an Entrepreneur” a alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració i Finances i d’Educació Infantil.
Enguany el curs s’ha estès als alumnes de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia sota un nou format similar al que s’ha citat anteriorment que rep el nom de “Project Yourself”.
El programa d’iniciació a l’emprenedoria té com a objectiu principal fomentar el caràcter emprenedor dels estudiants mitjançant una metodologia exclusiva i innovadora que enforteix la iniciativa, l’autoestima i la confiança.
El programa que s’imparteix en els mòduls d’Empresa i Iniciativa Emprenedora, i Projecte permet:

  • Descobrir les pròpies passions i interessos
  • Fomentar la creativitat
  • Millorar el treball en equip
  • Desenvolupar el “Public Speaking”
  • Facilitar la presa de decisions
  • Capacitat per liderar un projecte
  • Potenciar l’anglès i la informàtica
  • Promoure la crítica constructiva
  • Ajudar a créixer i a madurar
  • Aprenentatge amb el món real

L’anglès és la llengua vehicular del programa, sempre adaptat al nivell dels estudiants. El programa finalitza amb una presentació en públic de tots els projectes, que té uns resultats espectaculars.

VALORS AFEGITS

SOL·LICITA INFORMACIÓ

T. 93 319 17 00
Horari: 10:00 a 13:00h.
i de 16:00 a 19:00 h.



secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació