ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

Aprenentatge i Servei

¿Qué es el aprendizaje servicio?

És una proposta educativa que fusiona en un mateix projecte situacions d’aprenentatge en situacions reals amb un servei a la comunitat. Els alumnes aprenen, i el seu aprenentatge es tradueix en una intervenció estructurada que pretén oferir un servei que enriqueixi un col·lectiu concret, que millori l’entorn. Va més enllà d’un voluntariat, ja que al mateix temps que s’aporta un valor a la societat, els alumnes realitzen aprenentatges curriculars ben estructurats.

Valores añadidos

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
Horari: 10:00 a 13:00h.
y de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació