ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (Orientación en Big Data para Empresas)

Possibilitat de Formació DUAL

El CFGS Desenvolpumant d’Aplicacions Web està format per dos cursos acadèmics. Els seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

El CFGS Desenvolpumant d’Aplicacions Web està format per dos cursos acadèmics. Els seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

Estudiant aquest cicle obtindràs la titulació de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web i aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques complint els criteris de seguretat, accessibilitat i usabilitat.
El cicle consta de dos cursos acadèmics i s’oferta en modalitat DUAL. El primer curs es treballa íntegre a l’escola mentre que en el segon part de l’aprenentatge es realitza en un centre de treball a través d’una activitat que és remunerada, tot combinant la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva de l’empresa, aprenent en un entorn real.

• Programador web
• Programador multimèdia
• Desenvolupador d’aplicacions en entorns web
• També et donarem eines i estratègies per, si tens una idea, transformar-la en la teva pròpia empresa o negoci mitjançant l’emprenedoria

• Sistemes Informàtics
• Bases de Dades
• Programació
• Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació
• Entorns de Desenvolupament
• Desenvolupament Web en Entorn Client
• Desenvolupament Web en Entorn Servidor
• Desplegament d’Aplicacions Web
• Disseny d’Interfícies Web
• Formació i Orientació Laboral
• Empresa i Iniciativa Emprenedora
• Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web
• Formació en Centres de Treball
• Big Data per a empreses (mòdul propi)

2 cursos acadèmics: 1r curs matí. 2n curs tarda.
Matí: de 8:00h a 14:00h Tarda: de 15:30h a 21:30h.
Preu: xxx Euros

NUESTROS CURSOS

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
Horario: 10:00 a 13:00h.
y de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

SOLICITA INFORMACIÓN