ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

EMPRENEDORIA

Creatividad e innovación

Realització d’activitats curriculars, a classe i a l’exterior, per fomentar la creativitat i la innovació entre els nostres alumnes

En el marc dels mòduls d’Empresa i Iniciativa Empresa, i en altres matèries, crèdits o mòduls, l’ETP XAVIER promou l’organització de diferents activitats i projectes que tenen com a finalitat el foment de la innovació i la creativitat:

• Visites al museu MIBA.
• Organització de xerrades d’empresaris en primera persona (programa FEMCAT).
• Participació en el programa formatiu “Projecte de Vida Professional” de Barcelona Activa.
• Visita al viver d’empreses de Barcelona Activa (incubadora d’empreses).
• Organització de Jornades d’Emprenedoria a la nostra escola (organització de la segona edició aquest curs 2015-2016).
• Participació en projectes d’innovació educativa com:
• Mango Smile (curs 2014-2015)
• Port Innova (curs 2015-2016)

Valores añadidos

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
Horari: 10:00 a 13:00h.
y de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació