ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

Bachillerato

Al nostre centre, aquests estudis estan concertats pel Departament d’Ensenyament.
El batxillerat s’ofereix en horari intensiu de matí de 8:00-14:00 h.
Les tutories individualitzades permeten un acurat seguiment dels nostres alumnes i una orientació personalitzada per guiar-los cap a la consecució dels seus objectius.

• Servei de coaching educatiu
• Ús d’anglès en altres matèries
• Reforç entre iguals
• Diagnosi i seguiment de l’aprenentatge al llarg del curs
• Orientació acadèmica i personal
• Atenció a la diversitat
• Projectes interdisciplinaris
• Tutorització de Treballs de Recerca a la UB i altres entitats de recerca.
• Participació en Certàmens Literaris.
• Mostra de Recerca Jove i altres premis
• Voluntariat lingüístic
• Programa Cultural

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna, una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques) i el treball de recerca. A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. A l’ETP Xavier oferim les següents modalitats:
• Ciències i Tecnologia
• Humanitats i Ciències Socials

/*! elementor – v3.11.1 – 15-02-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

Matèries de primer curs

Matèries de primer curs

MATÈRIES COMUNES

HORES SETMANA

LLENGUA CATALANA

2

LLENGUA CASTELLANA

2

LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS)

3

FILOSOFIA

2

EDUCACIÓ FÍSICA

2

TUTORIA

1

MATÈRIES MODALITAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIES

HORES SETMANA

CIENTÍFIC

TECNOLÒGIC

MODALITAT OBLIGADA

3

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MODALITAT 1

3

BIOLOGIA

FÍSICA

MODALITAT 2

3

QUÍMICA

TECNOLOGIA i ENGINYERIA

MATÈRIES MODALITAT CIENTÍFIC

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES MODALITAT TECNOLÒGIC

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES

HORES SETMANA

HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS

MODALITAT OBLIGADA

3

LLENGUA I CULTURES LLATINES

MATEMÀTIQUES

MODALITAT 1

3

LITERATURA UNIVERSAL

ECONOMIA

MODALITAT 2

3

HISTÒRIA DEL MÓN

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

MATÈRIES MODALITAT HUMANITATS

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIES

HORES SETMANA

ANUAL 1

3

PSICOLOGIA

FRANCÈS

FUNCIONAMENT EMPRESA

ANUAL 2

3

REPTES CIENTÍFICS

COMUNICACIÓ

CREACIÓ LITERÀRIA

ANUAL 3

3

BIOMEDICINA

CULTURES DEL MÓN I CIUTADANIA

MÓN CLÀSSIC

MATÈRIES OPTATIVES

ANUAL 1

ANUAL 2

ANUAL 3

*Matèries Optatives Anuals 1/2/3: caldrà escollir una matèria de cadascuna de les franges, indicant la preferència de l’1 al 3. L’escola es reserva el dret de prioritzar l’assignació per motius organitzatius, en funció de l’itinerari escollit.

* Si alguna de les matèries optatives anuals té un nombre molt reduït d’alumnes, aquests seran assignats a les altres matèries en funció de la prioritat marcada.

 

Matèries de secon curs

Matèries de segon curs

MATÈRIES COMUNES

HORES SETMANA

LLENGUA CATALANA

2

LLENGUA CASTELLANA

2

LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS)

3

FILOSOFIA

3

HISTÒRIA

3

TUTORIA

1

MATÈRIES MODALITAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIES

HORES SETMANA

CIENTÍFIC

TECNOLÒGIC

MODALITAT OBLIGADA

4

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MODALITAT 1

4

BIOLOGIA

FÍSICA

MODALITAT 2

4

QUÍMICA

TECNOLOGIA i ENGINYERIA

MATÈRIES MODALITAT CIENTÍFIC

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES MODALITAT TECNOLÒGIC

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES

HORES SETMANA

HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS

MODALITAT OBLIGADA

4

LLENGUA I CULTURES LLATINES

MATEMÀTIQUES

MODALITAT 1

4

LITERATURA UNIVERSAL

GEOGRAFIA

MODALITAT 2

4

HISTÒRIA DEL MÓN

EMPRESA I MODELS NEGOCI

MATÈRIES MODALITAT HUMANITATS

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS

MODALITAT OBLIGATORIA:

MODALITAT 1:

MODALITAT 2:

MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIES

HORES SETMANA

ANUAL

4

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

LITERATURA CASTELLANA

FRANCÈS

MATÈRIES OPTATIVES

ANUAL

*Matèries Optatives Anuals. Cal escollir una matèria indicant la preferència de l’1 al 3. Els alumnes que van cursar francès a 1r. Batxillerat, han de triar-lo a segon curs.
L’escola es reserva el dret de prioritzar l’assignació per motius organitzatius, en funció de l’itinerari escollit.

Modalitat intensiva de matí de 8:00h. a 14:00h.
Preu:
xxx Euros

NUESTROS CURSOS

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
Horari: 10:00 a 13:00h.
i de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

Solicita información