ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

CFGM Gestión Administrativa

Possibilitat de Formació DUAL

El CFGM de Gestió Administrativa està format per dos cursos acadèmics. Els seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé per a estudis posteriors.

El CFGM de Gestió Administrativa està format per dos cursos acadèmics. Els seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé per a estudis posteriors.

Un Tècnic en Gestió Administrativa ha de ser capaç de portar a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

• Auxiliar administratiu
• Ajudant d’oficina
• Auxiliar de documentació i arxiu
• Gestor de cobraments i pagaments
• Caixer
• Administratiu de banca i institucions financeres
• Treballador de mitjans de pagament
• Treballador de tresoreria, de valors, d’estrangers
• Administratiu comercial
• Administratiu de Gestió i de Personal
• Auxiliar Administratiu de l’Administració Pública
• Assegurances de producció, sinistres i reassegurances

• Comunicació empresarial i atenció al client
• Operacions de compravenda
• Operacions administratives de recursos humans
• Tècnica comptable
• Tractament informàtic de la informació
• Anglès
• Empresa i Administració
• Operacions auxiliar de gestió de tresoreria
• Tractament de la documentació comptable
• Operacions administratives de suport
• Empresa a l’aula
• Formació i Orientació Laboral
• Formació en Centres de Treball en empreses privades i del sector públic

2 cursos acadèmics. Modalitat intensiva de MATÍ, de 8 a 14h.
Preu: xxx Euros

NUESTROS CURSOS

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
Horario: 10:00 a 13:00h.
y de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

SOLICITA INFORMACIÓN