ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

Información y trámites

HORARI D’ATENCIÓ

de 11:00 a 13:00 h. i de 17.00 a 19.00 h. de dilluns a divendres

Telèfon: 933 19 17 00

e-mail: secretaria@etpx.fjaverianas com

Per més informació sobre els estudis, feu click aquí

TAXES OFICIALS

 • CFGM: 67,60 €
 • BATXILLERATS: 67,60 €
 • CFGS: 75,70 €

Passos a seguir:
És necessari contactar ABANS amb Secretaria per preparar la documentació.

 • Si teniu carnet vigent de família nombrosa, monoparental o targeta acreditativa de la discapacitat de l’alumne/a (mínim 33%) l’heu de portar a Secretaria abans de realitzar la tramitació del títol. En aquests casos s’abona el 50% de les taxes.
 • El dia que vingueu a tramitar el títol, primer heu de passar per Secretaria a recollir l’imprès per a fer el pagament.
 • El pagament s’ha de fer a través de Servicaixa mitjançant targeta bancària (encara que sigui d’una altra entitat).
 • Un cop fet el pagament heu de tornar a Secretaria amb l’imprès del títol i el resguard del pagament.

Per recollir el Títol és necessari:

 • Presentar l’original del resguard del títol i venir personalment. (En cas de no poder venir personalment és necessari que la persona autoritzada porti un document d’autorització i la fotocòpia del DNI de l’alumne/a titular. (model autorització pdf)

Per accedir a la informació dels llibres de text de cara al curs 2022.23, cliqueu aquí.

PREINSCRIPCIONS CURS 2022.23

DATES

 • BATXILLERAT: del 20 al 26 d’abril
 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: 

   – Alumnat que cursa 4t eso en l’actualitat: del 20 al 26 d’abril

          – Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: del 25 al 31 de maig

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és telemàtica i es pot fer sense venir presencialment al centre. Si necessiteu suport per realitzar la sol·licitud de preinscripció, podeu demanar cita prèvia trucant al telèfon del centre. 

 • 933 191 700
 • Dilluns a divendres: de 10.00 a 13.00 h. / 16.00 a 19.00 h.

INFORMACIÓ PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

MATRÍCULA CURS 2022.23

 • Batxillerat: del 23 al 29 de Juny 2022.
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà:
  • Alumnat amb continuïtat (1r procés): de l’11 al 15 de juliol del 2022
  • Resta de l’alumnat (2n procés): del 18 al 22 de juliol del 2022
 • Cicles Formatius de Grau Superior: del 18 al 22 de Juliol 2022.

Horari: De dilluns a divendres de  10:00 a 13:00 h. i de 16:00 a 19:00 h.

Import: 100 €, que inclouen: Activitats Programa Cultural 2022.23 i despeses vàries.

Cal fer un ingrés o transferència al compte : ES48-2100-5731-7602-0041-7571 (La Caixa) indicant el nom de l’alumne/a i portar el comprovant el dia que vingueu a matricular-vos

Documentació que cal lliurar per formalitzar la matrícula:
S’ha de presentar tota la documentació sol·licitada.

BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Documentació Personal:

 • 2 Fotocòpies del DNI o NIE de l’alumne
 • Domiciliació bancària: ordre SEPA (el facilita l’escola) i fotocòpia de la llibreta on figuri titular i número de compte.
 • Per alumnes menors d’edat:
  • Fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor
  • Fotocòpia del Llibre de família (o bé de la partida literal de naixement):
   • Full dels titulars
   • Full inscripció alumne/a
 • Només pels alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà:
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions (VHB-Hepatitis B, Tètanus, i específiques CAI)

DOCUMENTACIÓ ACDÈMICA. portar la que correspongui:

 • Original i fotocòpia i del resguard del títol de l’ESO i expedient amb la nota final (els alumnes que es matriculin de Batxillerat han de demanar a l’Escola de l’ESO  L’INFORME DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 4r curs) o
 • Original i fotocòpia del resguard títol del CFGM (provisionalment certificat) i expedient amb la nota final o
 • Certificat d’aptitud de la prova d’accés o del curs específic d’accés
 • Original i fotocòpia del títol d’F.P.1 o
 • Certificat oficial de notes de 1r i 2n BUP o
 • Original i fotocòpia de l’homologació d’estudis a l’estranger

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Documentació Personal:

 • 2 Fotocòpies del DNI o NIE de l’alumne/a.
 • Targeta sanitària (CIP)
 • Domiciliació bancària: ordre SEPA (el facilitarà l’Escola) i fotocòpia de la llibreta on figuri titular i número de compte
 • Fotocòpia del carnet vacunacions (VHB-Hepatitis B, tètanus)
 • Per alumnes menors d’edat:
  • Fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor
  • Fotocòpia del Llibre de família:
   • Full dels titulars
   • Full inscripció alumne/a
 • Els alumnes de Grau Superior d’Educació Infantil han de portar signat el document d’assabentat de la necessitat de portar la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

Documentació acadèmica: portar la que correspongui

 • Original i fotocòpia del resguard del títol de Batxillerat i expedient amb la nota final o
 • Certificat d’aptitud de la prova d’accés o del curs específic d’accés
 • Original i fotocòpia del resguard del títol de CFGM i expedient amb la nota final o
 • Resguard i original del títol d’F.P.2 o
 • Fotocòpia-resguard del títol de BUP i certificat oficial de COU
 • Homologació d’estudis a l’estranger

A continuació trobareu els enllaços amb els impresos que heu de portar emplenats el dia que vingueu a matricular-vos. Una altra opció és passar per Secretaria i recollir un sobre amb els impresos en paper, per si no els podeu emplenar telemàticament.

A continuació us deixem els documents corresponents.

Assessorament:
La sol·licitud s’ha de fer a la Secretaria de l’Escola i s’ha de portar una fotocòpia del DNI o NIE

Reconeixement:
La sol·licitud s’ha de fer a la Secretaria de l’Escola i s’ha de portar:

 

 • Fotocòpia DNI
 • Informe d’assessorament

Ja està obert el període per sol·licitar les beques pel curs 2022.23. Llegeix l’arxiu adjunt amb les instruccions de com fer aquesta sol·licitud o pots accedir directament a la sol·licitud de forma telemàtica al següent enllaç web:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1707

 

 • Servei de fotocòpies  i enquadernació exclusiu pels alumnes del centre
 • Servei d’atenció a pares i alumnes
 • Elaboració de certificats, expedients i altra documentació acadèmica.
 • Altres gestions

ORGANIZACIONES Y REDES

Solicita información

T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

Solicita información

T. 93 319 17 00
(10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.)
secretaria@etpx.fjaverianas.com

FORMULARIO DE CONTACTO