ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

Lenguas en el centro

Projecte lingüístic

A la nostra escola estem oberts a tots els idiomes i oferim diferents activitats per millorar el català i l'anglès a través d'un programa de converses. Participem en els diferents certàmens literaris propis de l'Escola com del nostre entorn.

Oferim un programa per practicar català a través de la conversa amb voluntaris.

L’objectiu del programa Voluntariat per la llengua que s’organitza a l’escola és acollir i facilitar als alumnes que tenen coneixements bàsics de català la pràctica de la llengua de forma relaxada i amb la col·laboració d’altres companys catalanoparlants que cedeixen de forma altruista el seu temps. Aquestes parelles es troben com a mínim un cop per setmana durant l’hora d’esbarjo.
Enguany, hi ha parelles de voluntaris que intercanvien conversa en català i anglès.
El nostre projecte té el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística que posa al nostre abast els serveis i recursos necessaris per dur a terme amb èxit aquesta tasca: informació sobre cursos de català, xerrades informatives, assessorament lingüístic, carnet de voluntari.

Participem en diversos certàmens literaris per tal de millorar les competències de lectura i escriptura en les diferents llengües que s’aprenen a l’escola, i promoure la convivència de les llengües que es parlen a la nostra societat.

El Certamen literari de Sant Jordi, en el qual participen els nostres alumnes amb escrits realitzats en diferents llengües, té per objectiu potenciar l’escriptura, així com donar relleu a la festivitat i diada de Sant Jordi. Els escrits en llengua catalana premiats es presenten als Jocs Florals de Ciutat Vella i, si escau, als Jocs Florals de Barcelona. També aprofitem aquesta activitat per compartir lectures de textos en algunes de les llengües maternes dels nostres alumnes.
El Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen, que promou Amics de la UNESCO de Barcelona, és un concurs de creació literària en el qual participa l’alumnat de les escoles de Catalunya amb un text escrit en la seva llengua pròpia. Atesa la diversitat cultural de la nostra escola, tenim com a objectiu fomentar entre els nostres alumnes el respecte per la diversitat cultural i lingüística, i promoure la creació d’espais de pau i convivència en què totes les cultures es trobin acollides.
Els nostres alumnes van guanyar el primer i segon premi en la categoria de Batxillerat en el XI Certamen literari que va tenir lloc el curs 2014-15 i el segon premi en la categoria de Batxillerat en el XII Certamen literari del curs 2015-16.

A la nostra escola es duen a terme diverses accions per millorar la competència de les diferents llengües que s’imparteixen a l’escola.

Projecte Debat i aprèn: consisteix a fomentar l’oratòria i el debat a través de tallers que potencien la capacitat dels alumnes per organitzar idees, treballar en equip, preparar debats i aprendre a respectar les opinions dels altres.
Enguany, s’ha presentat aquest projecte en llengua anglesa a la II Jornada d’Emprenedoria de l’escola.
Oferta de treballs de recerca en llengua anglesa
Activitats transversals entre diverses matèries/crèdits en llengües estrangeres
Activitats de Programa cultural en llengües estrangeres
Ús de les TAC per treballar les llengües
Foment de la lectura com a font d’informació i plaer de qualsevol de les llengües que s’imparteixen a l’escola

L’escola ha signat una aliança amb l’Internacional House gràcies a la qual s’imparteixen classes en el nostre centre en horari no lectiu per preparar exàmens oficials de Cambridge.

VALORES AÑADIDOS

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
Horari: 10:00 a 13:00h.
y de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

SOLICITA INFORMACIÓN