ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

Prácticas Dual Empresas

La modalitat d’ensenyament en alternança i dual combina la formació acadèmica amb l’aprenentatge en una empresa, i augmenta, per tant, la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

La nostra Escola vol prioritzar aquest model educatiu en què l’empresa assumeix responsabilitats en la formació, tot adaptant-la a les seves necessitats. L’objectiu final és millorar l’educació rebuda i fer-la més útil per al sistema productiu, millorant, així, l’ocupabilitat dels joves.

Nosaltres us oferim pràctiques amb els nostres alumnes, en els cicles següents: CFGM de Gestió Administrativa, CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, CFGS d’Administració i Finances, CFGS de Comerç Internacional, CFGS de Guia, informació i Assistència Turística amb perfil professional d’Animació Turística, i CFGS d’Educació Infantil.

Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
(10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.)
secretaria@etpx.fjaverianas.com

FORMULARIO DE CONTACTO