ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

Servei Assessorament i
Reconeixement

Servei d’Assessorament en la formació professional del sistema educatiu i reconeixement acadèmic dels aprenentages assolits mitjaçant l’experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

En l’apartat de documents adjunts us mostrem les diferents informacions vers el Servei d’Assessorament i Reconeixement per el curs 2020.21.

Documents adjunts:

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
(10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.)
secretaria@etpx.fjaverianas.com

FORMULARIO DE CONTACTO