ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANT I FORMANT PROFESSIONALS DES DE 1958

Acció tutorial Coaching

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Els tutors i les tutores vetllen per aconseguir l’orientació acadèmica de l’alumnat i
realitzen el seguiment del seu procés d’aprenentatge, i d’aquesta manera, faciliten
l’orientació professional amb l’objectiu de potenciar la seva capacitació laboral.
A tall d’exemple, es duen a terme xerrades als alumnes de Batxillerat amb
exalumnes que els hi expliquen el seu recorregut acadèmic, les PAU, la universitat
o bé altres vies d’accés com poden ser els estudis en cicles superiors.

Tanmateix, en l’àmbit de cicles formatius, treballem la sortida de l’alumne
mitjançant les jornades professionals dels diferents àmbits: sanitari,
administratiu, sociocultural… Es conviden experts per tal que facin una radiografia
del que es demana en cada sector dins del món laboral.

PRESENTS AMB ELS ALUMNES I AMB LES FAMÍLIES

L’acompanyament de l’alumnat es desenvolupa durant tota la seva estada a
l’Escola. El seguiment és individualitzat i permet conèixer-ne les necessitats per
establir una trajectòria personalitzada de cara als seus estudis. Així doncs, el tutor
contribueix a una educació global per aconseguir el desenvolupament dels
alumnes des del punt de vista intel·lectual, afectiu, personal i social. Les famílies
formen part d’aquest procés, reben la informació necessària i participen en la
presa de decisions.

FORMACIÓ EN VALORS

La pau, l’amistat, el respecte, l’esforç, la tolerància, la generositat, la paciència,
la valentia, la cooperació.. Són valors que constitueixen la nostra Escola.

A l’aula, amb els alumnes, treballem els valors universals, aprofitant moltes de les
activitats i tallers que ofereixen diverses entitats (com ara l’Institut Guttmann, la
Marató de TV3, els serveis educatius de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra,
el Punt InfoJove de Ciutat Vella, etc.), i que permeten parlar de fets que els
preocupen com a persones i, sovint, com a col·lectiu. Així, des de la tutoria es
treballa per intensificar l’orientació personal i la formació humana dels alumnes.

Sol·licita informació

T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

T. 93 319 17 00
(10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.)
secretaria@etpx.fjaverianas.com

FORMULARI DE CONTACTE