ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANT I FORMANT PROFESSIONALS DES DE 1958

PROJECTE EDUCATIU

La nostra escola es caracteritza per tenir alumnes de diferents nacionalitats i, per tant, per ser una escola multilingüe i multicultural. El català és la llengua vehicular d’aprenentatge i relació i, per tant, es vetlla per acollir a alumnes nouvinguts i es potencia el seu ús per part dels professors i alumnes.

Amb col·laboració amb el Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona fem parelles lingüístiques entre els nostres alumnes. L’objectiu del programa Voluntariat per la llengua que s’organitza a l’escola és acollir i facilitar als alumnes que tenen coneixements bàsics de català la pràctica de la llengua de forma relaxada i amb la col·laboració d’altres companys catalanoparlants que cedeixen de forma altruista el seu temps. Aquestes parelles es troben com a mínim un cop per setmana durant l’hora d’esbarjo.

Participem en diversos certàmens literaris per tal de millorar les competències de lectura i escriptura en les diferents llengües que s’aprenen a l’escola, i promoure la convivència de les llengües que es parlen a la nostra societat.

El Certamen literari de Sant Jordi, en el qual participen els nostres alumnes amb escrits realitzats en diferents llengües, té per objectiu potenciar l’escriptura, així com donar relleu a la festivitat i diada de Sant Jordi. També aprofitem aquesta activitat per compartir lectures de textos en algunes de les llengües maternes dels nostres alumnes.

El Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen, que promou Amics de la UNESCO de Barcelona, és un concurs de creació literària en el qual participa l’alumnat de les escoles de Catalunya amb un text escrit en la seva llengua pròpia. Atesa la diversitat cultural de la nostra escola, tenim com a objectiu fomentar entre els nostres alumnes el respecte per la diversitat cultural i lingüística, i promoure la creació d’espais de pau i convivència en què totes les cultures es trobin acollides.

A primer de batxillerat, per tal de fomentar l’hàbit lector i potenciar la lectura com una eina de millora en el rendiment acadèmic, dediquem una hora de lectura a la setmana. Es tracta d’una hora en què ells porten els seus propis llibres i només es dediquen exclusivament a llegir, desconnecten de les classes i alhora connecten amb l’auto plaer de la lectura.

Sol·licita informació

T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

T. 93 319 17 00
(10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.)
secretaria@etpx.fjaverianas.com

FORMULARI DE CONTACTE