ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANT I FORMANT PROFESSIONALS DES DE 1958

Llengües al centre

Projecte lingüístic

La nostra escola es caracteritza per tenir alumnes de diferents nacionalitats i, per tant, per ser una escola multilingüe i multicultural. El català és la llengua vehicular d’aprenentatge i relació i, per tant, es vetlla per acollir a alumnes nouvinguts i es potencia el seu ús per part dels professors i alumnes.

A banda del català, a l’escola també es fan classes en:

  • Castellà: matèria comuna a batxillerat i com a llengua d’aprenentatge i comunicació d’algunes matèries.
  • Anglès: matèria comuna a batxillerat i primera llengua estrangera als cicles formatius.
  • Francès: segona llengua estrangera a batxillerat i a la família professional de Comerç i Màrqueting.
  • Alemany: llengua estrangera a la família professional de Comerç i Màrqueting.

A l’escola s’utilitza la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres) per introduir aquestes llengües en diferents matèries, projectes o temes concrets, de manera que els alumnes es vagin familiaritzant en un ambient multilingüe. També oferim i participem en diverses activitats com:

  • Projecte Debat i aprèn: consisteix a fomentar l’oratòria i el debat a través de tallers que potencien la capacitat dels alumnes per organitzar idees, treballar en equip, preparar debats i aprendre a respectar les opinions dels altres.
  • Programa Erasmus+
  • Oferta de seguiment de Treballs de Recerca de batxillerat en llengua anglesa.
  • Activitats de Programa Cultural en llengua anglesa 

Aprofitem celebracions, com la diada de Sant Jordi o el Dia Internacional de la Llengua Materna, per promocionar les diferents llengües de l’escola. 

Amb col·laboració amb el Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona fem parelles lingüístiques entre els nostres alumnes. L’objectiu del programa Voluntariat per la llengua que s’organitza a l’escola és acollir i facilitar als alumnes que tenen coneixements bàsics de català la pràctica de la llengua de forma relaxada i amb la col·laboració d’altres companys catalanoparlants que cedeixen de forma altruista el seu temps. Aquestes parelles es troben com a mínim un cop per setmana durant l’hora d’esbarjo.

 

Participem en diversos certàmens literaris per tal de millorar les competències de lectura i escriptura en les diferents llengües que s’aprenen a l’escola, i promoure la convivència de les llengües que es parlen a la nostra societat.

El Certamen literari de Sant Jordi, en el qual participen els nostres alumnes amb escrits realitzats en diferents llengües, té per objectiu potenciar l’escriptura, així com donar relleu a la festivitat i diada de Sant Jordi. També aprofitem aquesta activitat per compartir lectures de textos en algunes de les llengües maternes dels nostres alumnes.

El Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen, que promou Amics de la UNESCO de Barcelona, és un concurs de creació literària en el qual participa l’alumnat de les escoles de Catalunya amb un text escrit en la seva llengua pròpia. Atesa la diversitat cultural de la nostra escola, tenim com a objectiu fomentar entre els nostres alumnes el respecte per la diversitat cultural i lingüística, i promoure la creació d’espais de pau i convivència en què totes les cultures es trobin acollides.

A primer de batxillerat, per tal de fomentar l’hàbit lector i potenciar la lectura com una eina de millora en el rendiment acadèmic, dediquem una hora de lectura a la setmana. Es tracta d’una hora en què ells porten els seus propis llibres i només es dediquen exclusivament a llegir, desconnecten de les classes i alhora connecten amb l’auto plaer de la lectura.

VALORS AFEGITS

SOL·LICITA INFORMACIÓ

T. 93 319 17 00
Horari: 10:00 a 13:00h.
i de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

Sol·licita informació